ثبت نام پیش رویداد اول

نام (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
تحصیلات (*)
ورودی نامعتبر
نام دانشگاه
ورودی نامعتبر
در صورت لزوم در مورد تخصص خود بیشتر توضیح دهید
ورودی نامعتبر
آیا قبلا تجربه تولید محصول
(نرم افزار، بازی، انیمیشن و ...) را داشته اید؟
(*)

ورودی نامعتبر
توضیح محصول
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
(*)
  تازه کردن
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
سن
عدد وارد کنید
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
تخصص شما در چه زمینه ای است؟
ورودی نامعتبر
روش آشنایی با رویداد (*)
ورودی نامعتبر
نام محصول
ورودی نامعتبر
آیا تمایل به همکاری با تجمیع کننده
محتوای ایرانسل را دارید؟
(*)

ورودی نامعتبر
پست الکترونیک (*)
ورودی نامعتبر