سخنرانان

سخنرانان کلیدی

مهندس علیرضا ضیایی

مهندس علیرضا ضیایی

مدیر توسعه کسب و کار شرکت ایرانسل

دکتر محمدصادق بیجندی

دکتر محمدصادق بیجندی

معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

مهندس حمیدرضا عاطفی

مهندس حمیدرضا عاطفی

مسئول مرکز تجمیع و تولید محتوای الکترونیکی

همه سخنرانان

دکتر علی کلانترنیا

دکتر علی کلانترنیا

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی

دکتر غلامحسین مجذوبی

دکتر غلامحسین مجذوبی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا

مهندس اصغر بیات

مهندس اصغر بیات

مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه بوعلی سینا

مهندس امیربهادر بهاری

مهندس امیربهادر بهاری

مدیرعامل شرکت کامجو افزار بهار